22. november 2009

Jeg elsker å gjøre det


“Let me here call attention to one of the most universally popular mistakes that have to do with photography - that of classing supposedly excellent work as professional, and using the term amateur to convey the idea of immature productions and to excuse atrociously poor photographs.”
Alfred Stieglitz (1864-1946) står bak sitatet over. Han var amerikansk fotograf og innbitt forkjemper for å gjøre fotografiet til et akseptert uttrykk i kunstverdenen. Han hadde også, som det framgår av det han sa, mange tanker rundt begrepene profesjonell og amatør. Sitatet går videre slik:
"As a matter of fact nearly all the greatest work is being, and has always been done, by those who are following photography for the love of it, and not merely for financial reasons. As the name implies, an amateur is one who works for love; and viewed in this light the incorrectness of the popular classification is readily apparent."
Ordet amatør har sine røtter i latinen, det kommer fra amare - å elske. En amatør er altså en som gjør noe han elsker å gjøre. Dermed er det lett å se at Alfred Stieglitz er inne på noe viktig, nemlig skillet mellom å gjøre noe for penger og å gjøre noe fordi man virkelig elsker det.

I siste instans er det kanskje ikke så viktig hva man kaller det. Men i alle fall er det greit å vite at amatør er noe man kan erklære seg for med stolthet. Det betyr ikke at man ikke helt vet hva man gjør eller tar dårlige bilder. Tvert i mot. Det gjør at man er fri til å eksperimentere og gå i dybden på noe som man kanskje er den eneste som bryr seg om. Det betyr stor frihet å være amatør.

Frihet er bra. Og når jeg tenker over det Stieglitz har sagt, så er jeg glad for - og stolt over- at jeg er en amatør.

0 kommentarer:

Related Posts with Thumbnails

Sist oppdaterte av favorittene

Follow this blog with bloglovin

Follow Notater fra utposten Follow Notater fra utposten

Følgere

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP